Inbouw instructies

=======================================================================================================================================

INBOUW INSTRUCTIES: MOTOREN, VERSNELLINGSBAKKEN, AUTOMATISCHE TRANSMISSIE AL4, TURBO, STUURHUIS, STUURPOMP, AIRCO COMPRESSOR,
ABS/ESP UNIT EN AUTOMATISCHE TRANSMISSIE AM6.

=======================================================================================================================================

 Inbouw instructies motoren:

VOORDAT U DE MOTOR GAAT INBOUWEN ADVISEREN WIJ EERST ONDERSTAANDE DOOR TE NEMEN.

 • Controleer of de geleverde motor overeenkomt met uw motor, bepaal wat de oorzaak is geweest van de oorspronkelijke
  schade en voer de nodige reparatie uit.
 • De motor wordt geleverd zonder olie.
 • Controleer alle pakkingen, slangen, slangklemmen en keeringen bij twijfel vervangen.
 • Advies: vervang de distributie en eventueel spanner, rollen en de waterpomp. ( op deze onderdelen zit geen garantie).
 • Controleer keerringen op lekkages.( op deze onderdelen zit geen garantie)
 • Monteer- controleer alle aanbouwdelen volgens fabrieks voorschriften.
 • Gebruik zoveel mogelijk electronische componenten en kabel-bomen die bij de auto horen.
 • Controleer of het brandstofsysteem van hetzelfde merk en type is. ( Eventueel overbouwen)
  Bij 1.4 en 1.6 HDI motoren moeten de pomp en verstuiver nummers overeenkomen anders moeten de verstuivers worden
  ingeleerd. ( ingelezen dmv. een testkast) en de pomp moet worden overgebouwd.
 • Controleer of uw vliegwiel dezelfde is.( Anders over bouwen)
 • Controleer of de motorsteunen overeen komen anders moeten deze worden overgezet.
 • Maak over te bouwen delen zoals inlaat delen goed schoon.
 • Controleer het uitlaatsysteem op vervuiling ( door de oude schade kan de katalysator- roetfilter verstopt zitten waardoor
  de nieuw in te bouwen motor schade kan op lopen) bijtwijfel vervangen.
 • Turbo motoren: zorg dat alle toebehoren zoals slangen, inter-coolers enz. goed schoon zijn.
 • Motoren met startblokkering ( diesels), de startblokkering of gehele pomp over bouwen.
 • Vervang het oliefilter + carter plugring.
 • Vul alle motor vloeistoffen volgens fabrieks voorschriften ( gebruik nooit oude vloeistof en motor olie) en monteer nieuwe filters.
 • Let op de- en montage voorschriften volgens fabrieksgegevens, aanhaalmomenten etc.
 • Controleer het koelsysteem op voldoende doorstroming- capaciteit en zorg ervoor dat het systeem goed ontlucht is.
 • Controleer of de radiateur overal warm wordt.
 • Controleer de werking van de koelventilator.
 • Wis alle storingen.
 • Controleer alle afstellingen van het motormanagement systeem.
 • Motoren met variabele nokkenas verstelling motor en computer inleren en evtueel updaten.

Bovenstaande informatie is uitsluitend bedoeld als advies aan onze klanten.
Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Richtlijnen van de fabrikant hebben ten alle tijden voorrang.

GEADVISEERD WORDT OM DE MOTOR DOOR EEN VAKKUNDIG AUTOBEDRIJF TE LATEN INBOUWEN.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inbouw instructies versnellingsbak:

VOORDAT U DE VERSNELLINGSBAK GAAT INBOUWEN ADVISEREN WIJ EERST ONDERSTAANDE DOOR TE NEMEN.

 • Controleer of de geleverde versnellingsbak overeenkomt met uw versnellingsbak, bepaal wat de oorzaak is geweest van
  de oorspronkelijke schade en voer de nodige reparaties uit.
 • Controleer voor montage het vliegwiel op slijtage ( 2 massavliegwiel op speling - demping)
 • Controleer vliegwiel op blauw plekken, door deze verbrande plekken kunnen trillingen ontstaan bij optrekken.
 • Controleer de koppeling bedieningshevel op vervorming- scheuren.
 • Zorg er altijd voor dat alle pasbussen in de versnellingsbak zitten.
 • Controleer de olie-keerringen van de versnellingsbak en de motor voor montage, bij twijfel vervangen.
 • Price as invetten voor montage.
 • Zet nooit de oliekoeler van de oude bak op de nieuwe bak ivm. vuil of metaal delen in de oude koeler.
 • Monteer altijd een orginele koppeling ivm rammelen en geluid makende niet orginele koppelingen
 • Let op als u de geleiderbus over de prias vervangt dat u de vulringen weer monteert met de nieuwe geleiderbus
 • Controleer altijd het tussenlager en de tussenlager steun op speling en op meedraaien van de buitenschaal van het tussenlager.
 • Zorg dat de koppel omvormer niet uit de bak komt bij montage, anders gaat de oliepomp defect.
 • Zet eerst de automaatbak vast en dan pas de koppelomvormer.
 • Zet onderdelen met de juiste aanhaal momenten vast bijv. koppel -omvormer.
 • Versnellingsbak volgens fabrieksvoorschriften monteren.
 • Aandrijfassen volgens fabrieksvoorschriften monteren, controleer ook de stofhoezen.
 • De schakelstangen- schakelkabels dienen op de juiste wijze afgesteld te worden.
 • Monteer een nieuwe ring aftapplug.
 • Vul de versnellingsbak volgens dealer specificaties. ( juiste olie en hoeveelheid)
 • Geen garantie op keerringen en koppelingsdelen.
 • Aanbeveling: updaten van de automaat computer indien nodig.

Bovenstaande informatie is uitsluitend bedoeld als advies aan onze klanten.
Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Richtlijnen van de fabrikant hebben ten alle tijden voorrang.

GEADVISEERD WORDT OM DE VERSNELLINGSBAK DOOR EEN VAKKUNDIG AUTOBEDRIJF TE LATEN INBOUWEN.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inbouw instructie automatische transmissie AL4:

VOORDAT U DE VERSNELLINGSBAK GAAT INBOUWEN ADVISEREN WIJ ONDERSTAANDE DOOR TE NEMEN.

AFTAPPEN/VULLEN/CONTROLE VAN HET NIVEAU VLOEISTOF

AFTAPPEN
N.B. : transmissie ingebouwd ; gedeeltelijk aftappen; ongeveer 4 liter .

Vloeistof van automatische transmissie warm : Verwijder de bout (1) (6-kantbout van 27 mm) .

VULLEN
VOORSCHRIFT : Gebruik alleen oliesoort Citroën- Peugeot (973622)


VERWIJDER DE PLUG (2)
VOORSCHRIFT : niet de bout (3) verwijderen .
VUL DE TRANSMISSIE

Hoeveelheid vloeistof :
- bij verversen : 4 liter
- na uit-/inbouwen van huis van hydraulisch regelorgaan : 1,5 liter
- na aftappen en vervangen van hydraulisch regelorgaan : 4,5 liter
- na aftappen en vervangen van de koppelomvormer : 5 liter

CONTROLE
VOORWAARDEN
Controleer met het diagnosegereedschap of geen defect aanwezig is .
Plaats de wagen op een vierkoloms hefbrug .
Selectiehandel in stand P (Handrem vrij)
Draaiende motor : Wacht tot de temperatuur van de transmissievloeistof een waarde heeft bereikt die tussen 58° C en 68 °C ligt .


Draaiende motor : Verwijder de niveauplug (4) (6-kantbout van 19 mm) .
Als de vloeistof in een straaltje naar buiten stroomt en daarna begint te druppelen, is het niveau in orde .
De vloeistof druppelt naar buiten of er stroomt geen vloeistof naar buiten :

 • zet de motor af
 • laten afkoelen
 • vul 0,5 liter vloeistof bij
 • herhaal de procedure
 • vervang altijd : het afdichtrubber
 • zet de bout (4) vast met 2,4 daN.m

VOORSCHRIFT : het is noodzakelijk om 0,5 liter olie bij te vullen alvorens de procedure uit te voeren .

Bovenstaande informatie is uitsluitend bedoeld als advies aan onze klanten.
Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Richtlijnen van de fabrikant hebben ten alle tijden voorrang.

GEADVISEERD WORDT OM DE VERSNELLINGSBAK DOOR EEN VAKKUNDIG AUTOBEDRIJF TE LATEN INBOUWEN.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Inbouw instructies turbo:

VOORDAT U DE TURBO GAAT INBOUWEN ADVISEREN WIJ EERST ONDERSTAANDE DOOR TE NEMEN.

 • Controleer of de geleverde turbo overeenkomt met uw auto.
 • Controleer de turbodruksensor op werking.
 • Verwijder de olie aanvoer en retour.
 • Reinig deze zorgvuldig en controleer de doorstroming en staat van de leidingen.(Advies: vervang aanvoerleiding)
 • Gebruik geen vloeibare pakkingen.
 • Monteer een nieuw luchtfilter.
 • Reinig alle turbo slangen, intercooler indien aanwezig, in- en uitlaat spruitstukken.
 • Reiniging is belangrijk ivm. achtergebleven metaal resten.
 • Controleer de carter ontluchting op vervuiling en reinig deze indien nodig.
 • Controleer of de katalystor en of het roetfilter niet verstopt zijn of sterk vervuilt zijn.
 • Ververs de olie + filter.
 • Start de motor zonder dat deze aanslaat ( diesel injectie- ontsteking afsluiten) dit om oliedruk op te bouwen, het kan enige tijd
  duren voordat de olie bij de turbo komt omdat de leidingen gereinigd zijn.
 • Laat de motor enkele minuten stationair draaien.
 • Controleer de olie druk.
 • Als u zeker weet dat de turbo voldoende olie heeft verhoog het toerental.
 • Controleer leidingen en slangen op eventuele lekkages.
 • Controleer alle afstellingen van de motor.
 • Stel indien nodig de wastegate af.
 • Trek bij warme motor bouten na.

Bovenstaande informatie is uitsluitend bedoeld als advies aan onze klanten.
Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Richtlijnen van de fabrikant hebben ten alle tijden voorrang.

GEADVISEERD WORDT OM DE TURBO DOOR EEN VAKKUNDIG AUTOBEDRIJF TE LATEN INBOUWEN.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Inbouw instructies airco compressoren:

VOORDAT U DE AIRCO COMPRESSOR GAAT INBOUWEN ADVISEREN WIJ EERST ONDERSTAANDE DOOR TE NEMEN.

 • De werkzaamheden aan het airco systeem mogen enkel door vakbekwame technici worden uitgevoerd.
 • Indien de olie uit de oude compressor niet brandschoon is moet er altijd gespoeld worden.
 • Dus altijd een oliemonster nemen van de oude compressor.
 • Het complete airco systeem moet worden gespoeld bij inwendig vervuilde systemen, om eventuele verstoppingen en slijtage
  aan de nieuw te monteren compressor te voorkomen.
 • Controleer of de compressor met olie is gevuld alvorens hem te monteren.
 • Het vervangen van de filterdroger- accumulator is noodzakelijk bij het monteren van de nieuwe compressor.
 • De filterdroger- accumulator moet als laatste gemonteerd worden.
 • Direct daarna vacumeren en vullen.
 • Alvorens het airco systeem te vullen is het noodzakelijk minimaal 30 minuten te vacumeren.
 • Het aircosysteem alleen over de hoogdrukzijde  vullen, dit om vloeistofslag te voorkomen.
 • Vult het systeem met het juiste gewicht koudemiddel.

Bovenstaande informatie is uitsluitend bedoeld als advies aan onze klanten.
Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Richtlijnen van de fabrikant hebben ten alle tijden voorrang.

GEADVISEERD WORDT OM DE AIRCO COMPRESSOR DOOR EEN VAKKUNDIG AUTOBEDRIJF TE LATEN INBOUWEN.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Inbouw instructies stuurpomp/stuurhuis:

VOORDAT U DE STUURPOMP / STUURHUIS GAAT INBOUWEN ADVISEREN WIJ EERST ONDERSTAAND DOOR TE NEMEN.

 • Controleer voor u het stuurhuis monteert altijd de stuurkoppeling en de spoorstangen op speling.
 • Controleer altijd als u een mechanische stuurpomp heeft gemonteerd of de aandrijfriem in lijn ligt.
 • Let op! een elektrische - hydr. stuurpomp moet soms worden ingeleerd.
 • Na het vervangen van een stuurpomp,stuurhuis of leiding moet het systeem worden gespoeld.
 • Gebruik uitsluitend stuurbekrachtigingolie voorgeschreven door de constructeur.
 • Leidingen rotten binnen in en schadelijke rubberdeeltjes en of bezinksels kunnen voor verstoppingen zorgen in het systeem.
 • Een slecht functionerende stuurbekrachtigingpomp.
  IJzervijlsel afkomstig van de pomp zorgt ervoor dat zelfs bij een pas gemonteerd stuurhuis de keerringen gaan lekken.
  HOE CORRECT EEN SYSTEEM SPOELEN!!!!!!!!!!
 • Na demontage van het stuurhuis plaats u de hogedrukleiding van de stuurbekrachtigingpomp in een opvangreservoir.
 • Vul het reservoir met stuurbekrachtigingolie.
 • Start de motor.
 • Blijf bijvullen totdat de olie die uit de hogedrukleiding komt schoon is.
 • LAAT DE POMP NIET DROOGDRAAIEN ZONDER OLIE!
 • U dient zich te laten assisteren door een collega die constant olie kan bijvullen terwijl u de motor start en uit zet op zijn teken.
 • Na demontage van het stuurhuis sluit u alle leidingen correct aan (raadpleeg de momentwaarden van de constructeur, de leidingen
  te hard aanspannen kan leiden tot beschadiging van de draad).
 • De retourleiding verbindt u nog niet met de pomp maar plaatst u in een opvangreservoir.
 • Vul opnieuw het pompreservoir met olie.
 • Start de motor en blijf opnieuw bijvullen totdat de olie bij het verlaten van het systeem even schoon is als de olie die u bijvult.
 • LAAT DE POMP NIET DROOGDRAAIEN!
 • Monteer nu de retour leiding.
 • Tenslotte wordt het systeem ontlucht.
 • Terwijl het voertuig nog op de brug staat met onbelaste wielen draait u (met draaiende motor en het reservoir OPEN ) een aantal
  keren het stuur van links naar rechts.
 • Vervolgens doet u hetzelfde in "belaste" toestand. ( dus wanneer het voertuig van de brug is).
 • Vul olie bij indien nodig.
 • Na het uitlijnen verzekert u zich ervan dat de hoezen nog op hun plaats zitten.

Bovenstaande informatie is uitsluitend bedoeld als advies aan onze klanten.
Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Richtlijnen van de fabrikant hebben ten alle tijden voorrang.

GEADVISEERD WORDT OM DE STUURPOMP / STUURHUIS DOOR EEN VAKKUNDIG AUTOBEDRIJF TE LATEN INBOUWEN.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inbouw instructies Abs / esp unit:

VOORDAT U DE ABS / ESP UNIT GAAT INBOUWEN ADVISEREN WIJ EERST ONDERSTAANDE DOOR TE NEMEN:

Let op bij het monteren van de stekker dat deze er recht opgaat zodat deze geen pootjes in de abs pomp krom duwt.
Controleer dit als eerste bij een storing na inbouw.

Bij het vervangen van het hydraulisch regelorgaan.
Auto's uitgerust met ABS/ESP zijn voorzien van een systeem met 2 remcircuits.
* Het primaire remcircuit, dit is het circuit dat direct wordt bediend door het rempedaal.
* Het secundaire remcircuit, dit is het circuit dat zich in het hydraulisch regelorgaan bevindt.

LET OP !
Bij het vervangen van het hydraulisch regelorgaan is het ontluchten van het secundaire circuit van het regelorgaan niet nodig.
Er kan alleen lucht in het secundaire circuit komen als de inwendige elektrokleppen worden aangestuurd terwijl er lucht in het primaire circuit zit.

Te volgens procedure:
* Open 2 ontluchtnippels aan dezelfde zijde van de auto.
* Breng een pedaaldrukker aan op het rempedaal om te voorkomen dat remvloeistof uit het reservoir stroomt.
* Vervang het hydraulische regelorgaan.
* Ontlucht het primaire remcircuit.

LET OP !
Let tijdens het ontluchten op het remvloeistofniveau en vul zo nodig remvloeistof bij.
Draai de ontluchtingsnippels in de juiste volgorde open.

Volgorde ontluchten:
* Het rechter achterwiel.
* Het linker achterwiel.
* Het rechter voorwiel.
* Het linker voorwiel.

Telecodering van de elektronische eenheid.
Als het hydraulische blok wordt vervangen; M.b.v. een diagnosegereedschap.
* Telecodeer de elektronische eenheid.
* Geef het chassisnummer van de auto in.
* Geef de bandenmaat in.
* Geef het type remsysteem achter in trommel of schijf.
* Stel het type versnellingsbak in de elektronische ABS eenheid.
* Voer de kalibratieprocedure van de sensor verdraaiing stuurwiel uit.
* Lees de storingscodes uit en wis ze.

Bovenstaande informatie is uitsluitend bedoeld als advies aan onze klanten.
Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Richtlijnen van de fabrikant hebben ten alle tijden voorrang.

GEADVISEERD WORDT OM DE ABS / ESP UNIT DOOR EEN VAKKUNDIG AUTOBEDRIJF TE LATEN INBOUWEN.
____________________________________________________________________________________________________________________________________
 

Inbouw instructies Automatische transmissie AM6:

VOORDAT U DE VERSNELLINGSBAK GAAT INBOUWEN ADVISEREN WIJ EERST ONDERSTAANDE DOOR TE NEMEN.

Verversen:
LET OP ! 
Om alle vuildeeltjes te verwijderen, moet de versnellingsbakolie in warme toestand worden afgetapt (minimum temperatuur 60 °C).
OPMERKING :
Omdat de koppelomvormer nooit volledig kan worden geledigd, wordt de olie gedeeltelijk ververst.

Verwijder :
- De bescherming onder de motor.
- De dop van de vulopening (2) ; Met behulp van een TORX sleutel.
- De niveau- en aftapplug (1) ; Met een 6 -kant sleutel.

OPMERKING : De hoeveelheid uitstromende vloeistof bedraagt ongeveer 3 liter.

4. Vullen

LET OP ! : Neem de aanhaalkoppels in acht.
Aanbrengen :
- De niveau- en aftapplug (1) (voorzien van een nieuwe pakking).
- De dop van de vulopening (2) ; Met behulp van een TORX sleutel.

 

Verwijder :
- De vuldop (3)

LET OP !
- De oliesoort "AW-1" voor de versnellingsbakken AT6 en AM6 met EURO 5 / EURO 6-motor is een specifieke olie en kan
niet worden vervangen door het type olie "JWS 3309".
- Carterinhoud transmissie, droog : 7 liter (ongeveer).

Oliesoort (Rood) :
- Motor EURO 5 / EURO 6 : Olie AW-1
- Motor EURO 4 : Olie JWS 3309 ESSO

Aftaphoeveelheid : 4 liter (ongeveer).
Hoeveelheid achterblijvende olie : 3 liter (ongeveer).
Breng de vuldop (3) weer aan (voorzien van een nieuwe pakking).
Reset de kwaliteitsmeter van de versnellingsbakolie (volg de procedure van het diagnosegereedschap).

5. Controle oliepeil
Voorwaarden :

 • Wagen in horizontale stand
 • Controleer de afwezigheid van het noodprogramma van de automatische transmissie
 • Verwijder de vuldop (3)
 • Voeg 0,5 liter vloeistof toe in de transmissie
 • Trap op het rempedaal en test alle versnellingen
 • Selectiehendel in de stand "P"
 • Stationair draaiende motor Olietemperatuur 60°C (+8 ; -2°C) (meting van gegevens met het diagnosegereedschap)

Verwijder de dop van de vulopening (2).
5.1. Eerst straalvormig uitstromen van de olie, vervolgens drupsgewijs.
Breng de dop op de vulopening (2) aan.
5.2. Drupsgewijs of niets.
Breng de dop op de vulopening (2) aan.
Zet de motor af.
Voeg 0,5 liter vloeistof toe in de transmissie.
Herhaal de procedure voor het bijvullen.
OPMERKING :
Het peil is correct wanneer het vloeistofstraaltje overgaat in druppels.
Breng de dop op de vulopening (2) aan (voorzien van een nieuwe pakking).
5.3. Controle oliepeil (vervolg)
Aanbrengen :
- De vuldop (3) (voorzien van een nieuwe pakking)
Een te hoog vloeistofniveau kan de volgende gevolgen hebben :

 • Het abnormaal warm worden van de vloeistof
 • Olielekkage

Een te laag vloeistofniveau veroorzaakt schade aan de transmissie.
Voer de volgende werkzaamheden uit :

 • Initialisatie van de regelcomponenten
 • Inleren van de adaptatie van de elektrokleppen en de vloeistofdrukregelaars

M.b.v. het diagnosegereedschap

Bovenstaande informatie is uitsluitend bedoeld als advies aan onze klanten.
Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Richtlijnen van de fabrikant hebben ten alle tijden voorrang.

GEADVISEERD WORDT OM DE VERSNELLINGSBAK DOOR EEN VAKKUNDIG AUTOBEDRIJF TE LATEN INBOUWEN.
____________________________________________________________________________________________________________________________________